C2.6. R3Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Navedenim ulaganjem predviđeno je unaprjeđenje transparentnosti, odgovornosti i učinkovitosti u upravljanju u trgovačkim društvima u vlasništvu JLP(R)S-a i to primjenom OECD-ovih preporuka o korporativnom upravljanju u sljedećim područjima:  
  • odgovarajuće kompetencije, integritet i odgovornosti nadzornih i upravnih odbora, članova uprava odnosno izvršnih direktora koji trebaju nadzirati poslovanje, kao i razvoj i provedbu programa usklađenosti, 
  • jačanje integriteta zaposlenika te  
  • zaštitu osoba koje prijavljuju nepravilnosti. 

U tom kontekstu planirana je:
  • izrada priručnika o primjeni  OECD-ovih preporuka o korporativnom upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica JLP(R)S 
  • izrada izvješća o procjeni učinka provedbe Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R) S-a
  • održavanje radionica sa predstavnicima ciljanih skupina o primjeni OECD-ovih preporuka te
  • definiranje preporuka prioriteta i mjera za izradu budućih antikorupcijskih dokumenata u ovom području.

Vrijednost ulaganja: oko 100 tisuća eura odnosno 800 tisuća kuna

Predviđeno razdoblje provedbe ulaganja: lipanj 2026. 

Kontakt-osobe za više informacija: Anamarija Barać, anamarija.barac@mpu.hr i Tomislav Matoc, tomislav.matoc@mpu.hr