Samostalni sektor za javnu nabavu

načelnik: Ivan Miljak

tel.: 01 3714 662
fax: 01 3714 699
e-mail: nabava@mpu.hr 
 

Služba za provedbu postupaka javne nabave

voditeljica: Milica Tomašić-Cahun
tel.:
 

Odjel za provedbu postupaka javne nabave za vlastite potrebe

voditeljica: Mirela Skočić
tel.: 01 3714-662
 

Odjel za provedbu postupaka financiranih iz EU i ostalih izvora

voditeljica: Jasmina Kursar
tel.:
 

Služba za praćenje izvršenja postupaka javne nabave

voditeljica: Jadranka Ćevid
tel.: 01 3714-614