Uprava za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku

Tamara Poljarević, p.o. ravnateljica

  • ​Radmila Zlatić, stručni referent
tel.: 01 2357-623
e-mail: ljpnme@mpu.hr
Sektor za ljudska prava i etiku
načelnica: 
tel.:      

 
Služba za ljudska prava i temeljne slobode
Voditeljica: Jadranka Jurinjak
tel.: 01 2357 518
 
 
Služba za etiku i integritet
Voditeljica: Darija Gradski
tel.:      01 2357 633
Sektor za nacionalne manjine
načelnik:
tel.:
 
Služba za prava nacionalnih manjina
voditeljica: Ivana Ferara
tel.: 01 2357-636


Služba za Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Voditeljica: Zrinka Filipi
tel.: 01 2357-653