Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije

tel.: 01 3714-558
fax: 01 3714-559
e-mail:europska.unija@mpu.hr
Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju
načelnik: Tomislav Boršić
tel.: 01 3714-354
 

Služba za europske poslove

voditeljica: Anja Sršek Crnković
tel.: 01 3714-359


Odjel za koordinaciju europskih poslova

voditelj: Vanja Bilić 
tel.: 01 3714-179
 

Odjel za prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije

voditeljica: Anita Katić
tel.: 01 3714-581
 

Služba za međunarodnu suradnju

voditelj: 
tel.: 
 

Odjel za bilateralnu suradnju

voditeljica: Ivana Kodrić
tel.: 01 3714-358
 

Odjel za multilateralnu suradnju

voditelj: Igor Jukić 
tel.: 01 3714-325
Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama Europske unije
načelnica: Maja Rakić
tel.: 01 3714-305


Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima

voditelj: Bojan Ernjaković
tel.: 01 3714-309
 

Odjel za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

voditeljica: Ivana Skitarelić
tel.: 01 3714-365
 

Odjel za izručenja i međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima

voditelj: Alan Marinković
tel.: 01 3714-363
 

Odjel za zakonodavstvo na području međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

voditeljica: Anita Kunić 
tel.: 01 3714-353


Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima

voditeljica: Irena Klanac
tel.: 01 3714-346
 

Odjel za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije

voditelj: Denijal Kragulj 
tel.: 01 3714-312


Odjel za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima

voditelj: 
tel.: 01 3714-311


Odjel za zakonodavstvo na području međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima i pravosudne suradnje u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije

voditeljica: Dragana Milunić Pakozdi
tel.: 01 3714-348
Sektor za sprječavanje korupcije
načelnica: Tamara Šurina
tel.: 01 3714-343
 

Služba za strateško planiranje, koordinaciju provedbe nacionalnih dokumenata i podizanje javne svijesti

voditelj: Ivan Odeljan
tel.: 01 3714-208
 

Služba za međunarodnu suradnju i izradu i unaprjeđenje normativnog okvira

voditeljica: 
tel.: 01 3714-300