Obveze i odgovornosti državnih službenika

Državni službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške:
  • o lakim povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
  • o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje službenički sud, a u drugom stupnju viši službenički sud, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
 
Odlukom o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda, ustrojeni su službenički sudovi koji odlučuju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika u prvom stupnju, te Viši službenički sud u Zagrebu koji odlučuje u drugom stupnju.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja uredske i druge poslove za Službenički sud u Zagrebu i Viši službenički sud