Uprava za organizaciju pravosuđa

Slika /slike/Ustrojstvo MP/organigram_ustrojstvo 2020/plave/organigram 2020 _uprava za organizaciju pravosudja pl.jpg
Obavlja poslove:
 
  • pravosudne uprave
  • izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja organizacije pravosuđa
  • vezane uz rad odvjetništva
  • organizacije i provedbe stručnih ispita u pravosuđu
  • vezane uz rad javnobilježničke službe
  • vezane uz rad stečajnih upravitelja i povjerenika u postupcima stečaja potrošača te stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača
  • osiguranja pravosudnih tijela

Kontakt