Zatvor u Varaždinu

Adresa: Braće Radića 4, 42 000 Varaždin
Tel.:       042 210 725, 042 211 102
Fax:       042 211 882
E-mail:  zatvor.varazdin@zvz.pravosudje.hr
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati
 

Prikaz veće karte

POSJETI

  • posjeti istražnim zatvorenicima i osobama na prekršajnom zadržavanju realiziraju se preko fizičke prepreke (stakla), posjeti zatvorenicima, kažnjenicima i posjeti djece roditeljima realizirat će se bez fizičke prepreke (za stolom).
  • svi posjetitelji dužni su dokazati svoju istovjetnost
  • najave posjeta primaju se do 12:00 sati
 

POSJETI ISTRAŽNIM ZATVORENICIMA I OSOBAMA NA PREKRŠAJNOM ZADRŽAVANJU

Omogućiti će se 6 posjeta mjesečno, od čega dvije u neradne dane, a maloljetnicima 10 posjeta mjesečno, u skladu s Pravilnikom o kućnom redu  u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (NN 8/10).
Posjete (odraslih i djece) istražni zatvorenici ostvaruju: UTORKOM od 8,00-13,00 sati te prve i treće NEDJELJE i blagdanom od 8,00-13,00 sati  (mlt. djeca istražnih zatvorenika imaju prioritet pri ostvarivanju posjeta u vremenu od 8,00-10,00 sati).
 

POSJETI ZATVORENICIMA I KAŽNJENICIMA

Omogućiti će se u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN14/21), dva puta mjesečno i blagdanom dok će se posjete mlt. djece zatvorenika omogućiti  jednom tjedno i blagdanom.
Posjete (odraslih i djece) zatvorenici ostvaruju: SRIJEDOM od 8,00-13,00 sati te prve i treće NEDJELJE i blagdanom od 8,00-13,00 sati  (mlt. djeca zatvorenika imaju prioritet pri ostvarivanju posjeta u vremenu od 8,00-10,00 sati).
 

POSJETI ISTRAŽNIM ZATVORENICIMA IZDVOJENOG ODJELA ZATVORA U VARAŽDINU U KAZNIONICI U LEPOGLAVI

Omogućiti će se 6 posjeta mjesečno, od čega dvije u neradne dane, u skladu s Pravilnikom o kućnom redu  u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (NN 8/10).
Posjete (odraslih i djece) istražni zatvorenici izdvojenog odjela ostvaruju: ČETVRTKOM od 08-13,00 sati te druge i četvrte NEDJELJE i blagdanom od 8,00-13,00 sati  (mlt. djeca istražnih zatvorenika imaju prioritet pri ostvarivanju posjeta u vremenu od 8,00-10,00 sati).
Prijem paketa za izdvojeni odjel, isključivo odjeća i obuća, moguć je samo u dane posjeta.

 
POSJETI ODVJETNIKA

Radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:30 do 12:00 sati i od 13:00 do 16:00 sati

 
PRIJAM PAKETA

Prijam paketa za osobe lišene slobode moguć je u vrijeme posjeta, uz predočenje osobne iskaznice donositelja paketa i obaveznog popisa stvari koje se nalaze u paketu. Prijam paketa se po dogovoru može organizirati i svakim danom.
Stvari i pakete za osobe lišene slobode  putem pošte šalju se na način da se paket naslovi na ime i prezime osobe lišene slobode i pošalje na adresu Zatvora u Varaždinu. Pošiljatelj paketa obvezan je uz paket priložiti popis sadržaja paketa.
Navedene stvari i paketi se pregledavaju, a svi predmeti koji se ne mogu pregledati neće se zaprimiti. 
 

UPLATE NOVCA OSOBAMA LIŠENIM SLOBODE

Osobama lišenim slobode  NEOVISNO O MJESTU SMJEŠTAJA uplate se  mogu obaviti putem:

  • pošte - poštanska uplatnica  treba biti naslovljena na ime i prezime osobe lišene slobode i adresirana na adresu Zatvora u Varaždinu, Braće Radića 4, 42 000 Varaždin.

  • žiro računa - kunske uplate - uplatom na IBAN račun HR6223900011300001000, u opisu plaćanja s naznakom imena i prezimena osobe za koju se uplaćuje