Privremeni dodatak u iznosu od 100 eura za oko 100 tisuća zaposlenih, od srpnja veće plaće za 219 tisuća zaposlenih u javnom sektoru

Slika /slike/vijesti naslovnica/Ministar Malenica/Ministar Malenica .png

Vlada i sindikati javnih i državnih službi potpisali su u četvrtak Memorandum o razumijevanju temeljem kojeg će od lipnja za 219.000 zaposlenika u državnim i javnim službama rasti plaće od 60 do 100 eura, najviše onima s najmanjim plaćama, a svi će dobiti i regres od 300 eura.

Nova osnovica za izračun plaća pravosudnih dužnosnika

Izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje se nova osnovica za izračun plaća pravosudnih dužnosnika koja sada iznosi 706, 50 eura.

„Osnovica za izračun plaća pravosudnih dužnosnika posljednji je put povećana 2019. godine za 6% te je niža u odnosu na osnovicu koja je na snazi bila 2009. godine,“ podsjetio je ministar Malenica, naglasivši kako se ovim zakonskim prijedlogom povećava i koeficijent za određenu kategoriju pravosudnih dužnosnika - suce prvostupanjskih sudova i zamjenike općinskih državnih odvjetnika.

„Također uvodi se i obveza ažuriranja popisa pravosudnih dužnosnika, a visina iznosa naknada za odvojeni život propisuje se u eurima,“ rekao je ministar.
 

Odlukom o privremenom dodatku obuhvaćeno 219 tisuća zaposlenih u državnoj i javnoj službi

Ministarstvo pravosuđa i uprave izradilo je i u e-Savjetovanje uputilo Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama kojim se uvodi novi sustav plaća sa 16 platnih razreda i novi sustav vrednovanja rada u javnom sektoru.

Tim zakonom najniži koeficijenti u državnoj službi i javnim službama povećat će se na minimalno 0,90. 

„Svjesni potrebe povećanja plaća u državnoj službi i javnim službama, a u duhu socijalnog partnerstva i u dijalogu predlaže se Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama kojom će biti obuhvaćeno više od 219 tisuća zaposlenih,“ istaknuo je ministar Malenica.

Predloženom će odlukom dodatak od 100, 80 ili 60 eura u neto iznosu dobiti službenici i namještenici koji rade na mjestima s utvrđenim koeficijentima u rasponu od 0,631 do 1,867, a najveće uvećanje od 100 eura primit će gotovo 100 tisuća službenika.

„Privremeni dodatak prijelazno je  i sveobuhvatno rješenje do donošenja novog sustava plaća - prema modelu jednaka plaća za jednak rad. Ovo rješenje nije parcijalno niti selektivno i predstavlja najveće povećanje plaća za službenike i namještenike s najnižim primanjima. Dodatak nije linearan već ciljano obuhvaća one službe u kojima je do donošenja novog Zakona i uredbi nužno povećati plaće te obuhvaća  sve službenike i namještenike, s istim koeficijentima,  a koji su zaposleni u različitim službama - u carini, policiji, zdravstvu, obrazovanju, u ministarstvima,  na sudovima ili državnim odvjetništvima,“ objasnio je ministar Malenica.

Za provedbu ove Odluke godišnje će se u državnom proračunu osigurati više od 433 tisuća eura.
 

Uvođenju sustava upravljanja kvalitetom pristupilo 124 tijela javne uprave i 640 zaposlenika

Upravljanje sustavom kvalitete u javnoj upravi dio je razvojnih promjena koje Vlada Republike Hrvatske provodi u području javne uprave kako bi ona bila kvalitetnija, učinkovitija i dostupnija građanima.

„Uvođenju sustava upravljanja kvalitetom i optimizaciji procesa pristupilo je 124 tijela javne uprave, a 640 zaposlenika već je steklo potrebne kompetencije kroz projekt kojeg su zajedno provodili Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna škola za javnu upravu,“ istaknuo je ministar Malenica.
Inovativni sustav za mapiranje i upravljanje poslovnim procesima i (samo) procjenu ispunjenja zahtjeva upravljanja kvalitetom, usklađen je s preporukama Vijeća za vodstvo i kapacitete javne uprave i Deklaracije o inovacijama u javnom sektoru OECD-a te svakako predstavlja značajan  napredak u procesu pristupanja Hrvatske OECD-u.

Vlada Republika Hrvatske dala je mišljenje Hrvatskom saboru na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima.
 

Pisane vijesti