Na sjednici Vlade utvrđena visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament

Slika /slike/01 MINISTAR/294. sjednica Vlade RH - ministar Malenica.jpg

Na 294. sjednici Vlade usvojene su odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor  zastupnika u Hrvatski sabor te izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Za naknadu troškova izborne promidžbe po osvojenom zastupničkom mjestu 17.918 eura

Ministar Malenica objasnio je kako se u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma s navedene dvije Odluke uređuje visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i izbor zastupnika u Europski parlament.

Političke stranke, neovisne liste i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 17.918 eura, po osvojenom zastupničkom mjestu prema konačnim rezultatima izbora.

„Političke stranke i neovisne liste koje su na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobile više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice, a nisu osvojile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.987 eura,“ ustvrdio je ministar.

Kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5% stanovnika koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskom saboru, a dobili su više od 15% važećih glasova birača izborne jedinice, imaju pravo na naknadu u visini od 15% iznosa naknade koja pripada zastupniku.

Ministar Malenica naglasio je kako se naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama, neovisnim listama te kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.


Za političke stranke i liste grupa birača po osvojenom mjestu u Europskom parlamentu 11.415 eura

„Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe na izborima za članove u Europski parlament imaju političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove u Europski parlament dobiju najmanje 5% važećih glasova birača,“ istaknuo je ministar Malenica.

Predloženom Odlukom utvrđuje se naknada troškova izborne promidžbe za političke stranke i liste grupa birača po osvojenom mjestu u Europskom parlamentu, prema konačnim rezultatima izbora, koja iznosi 11.415 eura.

„Uz to, predlaže se da se za političke stranke i liste grupa birača koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača, a nisu osvojile mjesto u Europskom parlamentu, utvrdi naknada u iznosu od 6.637 eura,“ rekao je ministar i podsjetio kako se naknada izborne promidžbe - pojedinoj političkoj stranici, odnosno listi grupe birača - ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

„Naknade koje su utvrđene u ove dvije Odluke u istom su iznosu kao što je to bilo prije četiri, odnosno pet godina,“ zaključio je ministar.

Uz to, ministar je predstavio Uredbu o plaćama u Državnom uredu za reviziju kojom će se do donošenja novog Zakona o Državnom uredu za reviziju uređivati plaće državnih službenika i namještenika u navedenom tijelu.

FOTO: Hina 

Pisane vijesti