Uspostavljanje BARNAHUS modela

Korisnik:
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Cilj projekta: 
Barnahus (Dječja kuća) je vodeći europski model zaštite prava i interesa djece žrtava i djece svjedoka nasilja ili zlostavljanja.
Taj jedinstveni pristup okuplja sve relevantne službe pod jednim krovom, kako bi se izbjegla ponovna viktimizacija djeteta tijekom istrage i sudskog postupka, da bi se osigurao koordinirani i učinkoviti odgovor na nasilje koje je dijete doživjelo, te djetetu pružila podrška i pomoć, uključujući medicinsku procjenu i liječenje, u okruženju sigurnom za djecu.
Barnahusov model obuhvaća multidisciplinarni i međuagencijski pristup, osiguravajući suradnju između različitih agencija (pravosudnih, socijalnih, medicinskih) u jednoj ustanovi prilagođenoj djeci koja nudi cjelovite usluge za dijete i obitelj pod jednim krovom. Temelj Barnahusova modela je pretpostavka da je otkrivanje informacija od strane djeteta ključno i za identificiranje i za istraživanje zlostavljanja djece u kaznene i zaštitne te terapijske svrhe.
Svrha Projekta:
Barnahus model je 2015. godine prepoznat kao obećavajuća praksa od strane Odbora stranaka Konvencije Vijeća Europe (VE) o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Odbor Lanzarote).
Model je repliciran u Finskoj, Irskoj, Norveškoj, Sloveniji i Švedskoj, a u procesu je prilagodbe u više od desetak drugih europskih zemalja.
Hrvatska je potpisnica Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja (Konvencija iz Lanzarotea) od 2011. godine.
Zaštita djece od nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje, jedan je od ciljeva Strategije Vijeća Europe za prava djeteta (2022.-2027.).
 
Provedba Projekta doprinosi reformi zaštite prava djece u Hrvatskoj koja je u tijeku.
 
Očekivani dugoročni učinak ovog Projekta je poboljšana kvaliteta usluga pravosudnog sustava za djecu žrtve seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja kroz jačanje kapaciteta nadležnih tijela i stručnjaka za odgovor na slučajeve seksualnog zlostavljanja djece i učinkovitiju koordinaciju države za suočavanje s takvim zločinima na način prilagođen djeci u Hrvatskoj.
 
 
Ciljne skupine:
Nadležna tijela i stručnjaci koji su u svakodnevnom kontaktu s djecom i/ili koji se bave slučajevima seksualnog zlostavljanja djece. Prethodno navedeni dionici/ciljne skupine imat će izravnu korist od Projekta kroz izvješća, analize i alate o tome kako implementirati Barnahus model u Hrvatskoj, kao i aktivnosti izgradnje kapaciteta. Projekt je posebno usmjeren na pravne i nepravne stručnjake, kao što su, između ostalih, socijalne službe, stručnjaci koji provode forenzičke intervjue i zdravstveni radnici.
Korisnici Projekta:
Djeca izložena riziku, žrtve i/ili svjedoci bilo koje vrste nasilja, uključujući fizičko i seksualno zlostavljanje.
Djeca će s vremenom imati koristi od poboljšanog pristupa pravdi, učinkovitijeg odgovora države i praksi usmjerenih na dijete i prilagođenih djeci tijekom procesuiranja i upravljanja nasiljem nad djecom, uključujući slučajeve seksualnog i fizičkog zlostavljanja djece.
 
Projekt je financiran sredstvima iz Instrumenta za tehničku potporu, u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije (DG Reform). 

Razdoblje provedbe Projekta: 01.09.2023. - 01.03.2026. (30 mjeseci)
 
Kontakt osoba i e-mail: 
Ana Kordej, ana.kordej@mpu.hr
Daška Leppee Pažanin, daska.leppeepazanin@mpu.hr