Višedržavni projekt: TSI MCP 23HR01 Mjerenje zadovoljstva građana ključnim državnim uslugama za bolji učinak i veće povjerenje

(eng. Measuring citizen’s satisfaction with key government services for better performance and enhanced trust)

Korisnici višedržavnog projekta: Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa i uprave uz još devet država članica Europske Unije:
  • Republika Austrija, Federalno ministarstvo umjetnosti, kulture, javne službe i sporta
  • Republika Estonija, Ministarstvo gospodarstva i komunikacija
  • Republika Finska, Ministarstvo financija
  • Republika Grčka, Ministarstvo unutarnjih poslova
  • Republika Irska, Ministarstvo javne potrošnje, provedbe Nacionalnog razvojnog plana i reformi
  • Republika Latvija, Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja 
  • Republika Litva, Ministarstvo unutarnjih poslova
  • Republika Slovenija, Ministarstvo javne uprave
  • Kraljevina Španjolska, Ministarstvo financija i javne službe
 
Partner: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)

Ukratko o projektu: Višedržavnim TSI projektom uz sveobuhvatnu analizu stanja, planirana je izrada zajedničke metodologije za mjerenje zadovoljstva uslugama vezanim uz životne događaje, provedba i analiza rezultata pilot ankete za zemlje koje sudjeluju u projektu, kao i izrada smjernica i provedba radionica za poboljšanje zadovoljstva te razmjene najboljih praksi zemalja koje sudjeluju u projektu.
 
Opći cilj projekta: Jačanje država članica EU u provedbi reformi za poticanje ulaganja, povećanje konkurentnosti i postizanje održive ekonomske i društvene konvergencije, otpornosti i oporavka, odnosno izrada i testiranje metodologije anketiranja zadovoljstva uslugama te uvođenje organizacijskih čimbenika za poboljšanje dizajna i pružanja državnih usluga.

Ukupna vrijednost projekta: Instrument tehničke pomoći - 2.050.000 € (100% bespovratna sredstva EU)

Razdoblje provedbe: rujan 2023.g. do kolovoz 2025.g.

Kontakt osoba i e-mail: Nina Tödtling, nina.todtling@mpu.hr