Stalni sudski tumači

Slika /slike/Istaknute teme/sudska praksa2.png
Stalni sudski tumači tumače odnosno prevode na zahtjev pravosudnih tijela ili stranaka za potrebe postupaka izgovoreni ili pisani tekst s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.
Stalni sudski tumač može biti osoba koja je ispunila uvjete za imenovanje propisane Zakonom o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22), koja je uspješno završila stručnu obuku u strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača i uspješno položila provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja.

Stručna obuka stalnih sudskih tumača
Imenovanje stalnog sudskog tumača
Zahtjev za imenovanje stalnog sudskog tumača
Provjera znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
Službena iskaznica stalnog sudskog tumača
Popis stalnih sudskih tumača