Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

Obavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi 

Plan nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora koji se ne vode u registru ugovora javne nabave