Javni natječaj


 
medicinska sestra/tehničar
Datum:
16.11.2022.
Datum objave u NN:
16.11.2022.
Naziv:
medicinska sestra/tehničar  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • važeća licenca za samostalni rad
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Požegi, Osječka 151a, 34000 Požega, s naznakom: »Za javni natječaj«.


 
Testiranje:                       obavijest o testiranju  
Poziv na testiranje:       
Obustava ili poništenje   
              
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:          rješenje o prijmu  
stručni referent matice
Datum:
23.03.2022.
Datum objave u NN:
23.03.2022.
Naziv:
stručni referent matice (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Požegi, Osječka 151a, 34000 Požega, s naznakom: »Za javni natječaj«.


 
Testiranje:             
Poziv na testiranje:   poziv na testiranje    
Obustava ili poništenje   
              
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:             rješenje o prijmu  
računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Datum:
17.11.2021.
Datum objave u NN:
17.11.2021.
Naziv:
računovodstveni referent-financijski knjigovođa (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Požegi, Osječka 151a, 34000 Požega, s naznakom: »Za javni natječaj«.


 
Testiranje:             
Poziv na testiranje:      obavijest o testiranju
Obustava ili poništenje   
              
Datum objave:
11.01.2022.
Rješenje o prijmu:     rješenje o prijmu
strukovni učitelj za održavanje
Datum:
16.04.2021.
Datum objave u NN:
16.04.2021.
Naziv:
strukovni učitelj za održavanje (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tehničke struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Požegi, Osječka 151a, 34000 Požega, s naznakom: »Za javni natječaj«.


 
Testiranje:                      poziv na testiranje i intervju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:     rješenje o prijmu