Zakon o Registru zaposlenih i COP-u doprinijet će kvalitetnom upravljanju ljudskim potencijalima

Slika /slike/vijesti naslovnica/Ministar Malenica/HINA_HN20230413002507_.jpg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica danas je u Hrvatskom saboru predstavio konačni prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama.

Zakon je dio paketa promjena u području javne uprave na kojem radi Ministarstvo pravosuđa i uprave, a koji se, između ostalog, predlaže u cilju kvalitetnijeg i učinkovitijeg upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi i javnim službama.

„Konačnim prijedlogom Zakona uvodi se obveza korištenja Registra i centralnog obračuna plaća u državnoj službi i javnim službama za sve korisnike Državnoga proračuna, stoga Zakon jasnije definira pojam javne službe tako da se odnosi na sve proračunske korisnike Državnog proračuna koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna,“ objasnio je ministar Malenica.

Javne službe u smislu ovoga Zakona su i školske ustanove čiji su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, a kojima se sredstva za plaće obračunavaju u Državnom proračunu, kao i ostale pravne osobe iz sustava znanosti i obrazovanja kojima se sredstva za plaću osiguravaju u Državnom proračunu.

Javnim službama smatraju se i javne ustanove kojima se sredstva za plaću osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a obveznicima ostaju Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao izvanproračunski korisnici.

Ministar Malenica istaknuo je kako se proširuje obveza centraliziranog obračuna plaća i na sve isplate koje se vrše iz Državnog proračuna, ne samo na plaće i naknade, stoga će se od sada putem centralnog obračuna plaća vršiti isplate kao što su: obračuni drugog dohotka, ostala materijalna prava zaposlenih, obračuni i isplate drugog dohotka i ostalih naknada vanjskim suradnicima.

„Na ovaj bi način sve isplate iz Državnog proračuna morale biti provedene kroz centralni obračun plaća čime bi se na jednom mjestu omogućio uvid u svim isplatama,“ rekao je ministar.

Predloženim Zakonom želi se postići standardizirani sustav plaće koji će omogućiti da svi proračunski korisnici obračunavaju i isplaćuju plaće pomoću istog informacijskog sustava, a to je sustav centralnog obračuna plaća. Unutar sustava zadani su parametri za obračun plaće u skladu s važećim propisima koji se odnose na plaće zaposlenih u državnoj i javnim službama.

Ministar Malenica također je objasnio kako se Zakonom dodatno uređuju odredbe odgovornosti korisnika za ažurno vođenje podataka i obveze unošenja promjene podataka o zaposleniku. Time se želi osigurati da se u Registru uvijek nalaze samo točne i pravodobne informacije.

„Ovim Zakonom uvodi se i upravljački odbor kao tijelo koje će pratiti Registar i centralizirani obračun plaća, jasnije se propisuje pravo na korištenje i obradu podataka iz Registra, pitanje daljnje distribucije podataka te se definira način na koji šira javnost može dobiti podatke iz Registra.

„Reformski procesi uvođenja centraliziranog sustava zapošljavanja, uređenja sustava plaća u državnoj službi i javnim službama te kvalitetnije uređenje i upravljanje Registrom zaposlenih i centralnim obračunom plaća osigurat će kvalitetne mehanizme upravljanja u državnoj službi i javnim službama,“ zaključio je ministar Malenica.

Foto: Hina

Pisane vijesti