68 Z-820/16 od 01. ožujka 2017. godine

Ispravak oglasa od 22. veljače 2017. godine
 
Ispravlja se predmetni oglas u prvom odlomku, a koji glasi:
 
" Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Delnicama objavljuje da je u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelj predlagatelja JANAF d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 89018712265, zastupanog po punomoćnicima, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva  Ilić, Orehovec & Partneri iz Zagreba, pokrenut pojedinačni z.k. ispravni postupak u pogledu nekretnine:
 
- k.č.br. 4516 upisane u z.k.ul. 1678 k.o. Lokve u kojem z.k.ul. su kao suvlasnici upisani:   
     
MALNAR ANTONIJA, LOKVE, ŠKOLSKA 4, OIB: 08775241598 u ¼ dijela,
PLEŠE MARIJAN, LOKVE, 13. DIVIZIJE 21, OIB: 81761138030 u ¼ dijela,
PLEŠE IVAN, R. SLOVENIJA, MARIBOR, VRAZOVA 6, u ¼ dijela i
PLEŠE JOSIP, LOKVE, SLEME B.B., u ¼ dijela.
 
a u kojem postupku predlagatelj predlaže da se nakon provedenog ispravnog postupka upiše kao vlasnik u cijelosti na predmetnoj nekretnini.
 
tako da sada glasi:
 
" Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Delnicama objavljuje da je u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja JANAF d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB:89018712265, zastupanog po punomoćnicima, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri iz Zagreba, pokrenut pojedinačni z.k. ispravni postupak u pogledu nekretnine:
           
- k.č.br. 4516 upisane u z.k.ul. 1678 k.o. Lokve u kojem z.k.ul. su kao suvlasnici upisani:   
     
MALNAR ANTONIJA, LOKVE, ŠKOLSKA 4, OIB: 08775241598 u ¼ dijela,
PLEŠE MARIJAN, LOKVE, 13. DIVIZIJE 21, OIB: 81761138030 u ¼ dijela,
PLEŠE IVAN, R. SLOVENIJA, MARIBOR, VRAZOVA 6, u ¼ dijela i
PLEŠE JOSIP, LOKVE, SLEME B.B., u ¼ dijela.
 
a u kojem postupku predlagatelj predlaže da se nakon provedenog ispravnog postupka donese rješenje kojim se ispravlja zemljišnoknjižno stanje na način da se u teretovnici z.k.ul. br. 1678 k.o. Vrata na k.č.br. 4516 izvrši upis uknjižbe prava stvarne služnosti radi redovnog i izvanrednog održavanja naftovoda u koridoru od 5 (pet) metara lijevo i desno od osi cjevovoda koje uključuje pregled trase, redovno održavanje, sječu drveća i drugog raslinja koje može ugroziti cjevovod, popravak naftovoda s pripadajućim podzemnim instalacijama, otklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed havarije, a prema kopijama katastarskog plana s ucrtanom trasom naftovoda, za korist predlagatelja."