Javna nabava

Objavljene postupke javne nabave moguće je pregledati u Narodnim novinama na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku klikne se na polje „Objave JN“ zatim polje „Jednostavna tražilica“ te se u polje pod „Naručitelj“ upiše: „Ministarstvo pravosuđa i uprave“, kako bi se dobio popis objavljenih dokumenata vezanih za javnu nabavu.


 

Radovi na izgradnji II. FAZE – Općinski sud u Splitu (EX  STANDA) – projektna dokumentacija
Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su
Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave