Povjerenstva

Slika /slike/Pristup informacijama/Povjerenstvo.jpg
  • Povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama
tel.: 01 3714 247
e-mail: Povjerenstvo@mpu.hr