Financijski dokumenti Ministarstva pravosuđa i uprave

Izvršenje proračuna

Izvršenje proračuna od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. Izvršenje proračuna za 2020. godinu
 

 
  • Proračun 2022. - 2024.


Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

U cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna po usvajanju proračuna od strane Hrvatskog sabora, dužni su financijski plan objaviti na svojoj internetskoj stranici.
 
Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, preporuka je da ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni financijski plan 2022.-2024., a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.
 
 


2021.


2020.