2s Z-4455/17-3 od 15. svibnja 2017. godine

Općinski sud u Zlataru po sudskom savjetniku Borni Pešeku, u izvanparničnom postupku predlagatelja Jasne Grđan iz Konjščine, Donja Konjščina 33A, OIB: 60514146663, protiv protustranaka: 1. Andre Hanžeka, Konšćina 10, 2. Martina Hanžeka, Konšćina 10, 3. Gjure Hanžeka iz Konšćina 10, 4. Tome Hanžeka iz konšćina 10, 5. Ane Hanžek iz Konšćina 10, radi ispravka zemljišne knjige pojedinačnim ispravnim postupkom, dana 15. svibnja 2017. godine, objavljuje slijedeći

O G L A S

I Općinski sud u Zlataru objavljuje da je kod ovog suda otvoren zemljišno knjižni ispravni postupak na nekretnini upisanoj u:
- zk.ul.br. 65 k.o. Hrašćina i to u odnosu na kčbr. 338/4 vinograd Hanžekovina površine 113 čhv, a u kojem su kao suvlasnici upisane protustranke,
           
radi brisanja prava suvlasništva odnosno vlasništva dosada upisanih suvlasnika i upisa prava vlasništva na ime i za korist predlagatelja, a prema prijedlogu od 12. svibnja 2017. godine.

II Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo pisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa u „Narodnim novinama“.