Stečajni upravitelji

Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17 i 36/22) uređuje općenito provođenje predstečajnog i stečajnoga postupka, stečajni plan, osobnu upravu dužnika nesposobnoga za plaćanje te pretpostavke i učinke oslobađanja dužnika od preostalih obveza.

U navedenim postupcima stečajni upravitelji sudjeluju kao tijelo stečajnog postupka u ulozi povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja i stečajnog upravitelja.  

Stečajni upravitelj može biti osoba koja je položila stručni ispit, obavila stručnu obuku te koja je upisana na listu stečajnih upravitelja. 


Stručna radionica pod nazivom Predstečajni postupak će se umjesto 19. travnja 2024. održati 22. travnja 2024. u Zagrebu.Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja
Stručni ispit za stečajnog upravitelja
Stručna obuka kandidata za stečajne upravitelje
Završni ispit
Liste stečajnih upravitelja
Lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja
Službena iskaznica stečajnih upravitelja
Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja
Završna provjera znanja