Državljani EU – glasovanje na predstojećim lokalnim izborima

Slika /slike/Građani/Ostale informacije.jpg

Državljani drugih država članica Europske unije s prijavljenim prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj trebaju se upisati u registar birača kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo.

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili boravište u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori, imaju pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice.
Kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo, dužni su podnijeti zahtjev za upis u registar birača - evidenciju birača državljana drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjev se podnosi nadležnom upravnom tijelu koje vodi registar birača u županiji, odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta ili boravišta, najkasnije 30 dana prije dana održavanja izbora, dakle najkasnije do 15. travnja 2021. godine.

Uz vlastoručno potpisan zahtjev  prilaže se:
  • izjava ovjerena kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno državljanstvo, adresa prebivališta ili boravišta na području jedinice u kojoj se provode izbori te izjava da birač nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin
  • preslika inozemne identifikacijske isprave.