Uputa o konstituiranju predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Slika /slike/Građani/predstavke i prituzbe.jpg
Nakon održanih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave slijedi postupak konstituiranja predstavničkih tijela jedinica.
 
Kako bi postupak konstituiranja bio uspješno proveden, Ministarstvo pravosuđa i uprave je putem županija dostavilo svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Uputu.
 

Uputa