Iskaz interesa za zakup poslovnog prostora

U svrhu smještaja Ministarstva pravosuđa i uprave u odgovarajući poslovni prostor pozivaju se potencijalni zakupodavci na iskaz interesa za davanjem u zakup nekretnine sljedećih karakteristika:

 1. ​nekretnina se nalazi u Zagrebu, na mjestu pokrivenom javnom prometnom mrežom,
 
 1. potrebno je da nekretnina, odnosno poslovni prostor ima:
  • - površinu od otprilike 12.000 - 16.000 m2 neto, u što bi trebalo biti uključeno:
  • - otprilike 250 uredskih prostorija i barem 20 prostorija za sastanke,
  • - odgovarajuće sklonište za slučaj opasnosti,
  • - prostor od barem 200 m2 po mogućnosti u prizemlju za pisarnicu,
  • - prostor od barem 300 m2 po mogućnosti u podrumu za arhivu,
  • - šest dvorana od otprilike 40-100 m2 svaka, mogu biti raspoređene po katovima zgrade,
  • - jednu podrumsku prostoriju od otprilike 100 m2 za potrebe skladišta,
  • - suvremeno, uredno održavano i funkcionalno primjereno grijanje i hlađenje svih prostorija, osim podrumskih,
  • - svu prateću opremu potrebnu za uredno korištenje uredskih prostorija, uključujući sanitarne čvorove i barem dvije čajne kuhinje,
  • - prostor za prijem stranaka,
  • - barem 50 parkirnih ili garažnih mjesta za potrebe službenih vozila, vozila djelatnika i vozila posjetitelja Ministarstva pravosuđa i uprave,
    
 2. predviđeno trajanje zakupa od 3 do 5 godina,
   
 3. zakupodavac treba biti vlasnik nekretnine,
   
 4. prostor treba biti uređen i pogodan za korištenje bez potrebe dodatnih ulaganja od strane zakupnika, sve instalacije i oprema trebaju biti ispravne.

Ponuda treba sadržavati:
 1. vlasnički list za nekretninu,
 2. prijedlog ugovora o zakupu,
 3. opis prostora uz priložene fotografije, te
 4. tlocrt prostora.

Ponude molimo dostaviti na e-mail adresu: glavno.tajnistvo@mpu.hr do 20. studenog 2023. godine.
Iskaz interesa za zakup poslovnog prostora za potrebe smještaja pravosudnih tijela Republike Hrvatske
Podaci o prostoru koji se zakupljuje:
 
Lokacija Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Potrebna ukupna neto površina prostora 700 – 800 m2
Potreban broj  uredskih prostorija 1 ( cca 10- 20 m2)
Trajanje zakupa 1. lipnja – 1. rujna 2022.g.
Rok za dostavu ponuda 6. travnja 2022.g.
 
Poslovni prostor mora udovoljavati namjeni za koju se koristi – prostori za arhivu, mora biti uređen, bez potrebe za ulaganjima zakupnika i opremljen svom potrebnom infrastrukturom (struja, protupožarna instalacija), a sve instalacije moraju biti ispravne. Prostor mora imati odgovarajući sanitarni čvor.
Ugovor o zakupu može se sklopiti isključivo s vlasnikom nekretnine.
 
Ponuda treba sadržavati:
 • prijedlog Ugovora o zakupu (sa navedenim potrebnim podacima o predmetu ugovora),
 • opis prostora uz priložene fotografije,
 • tlocrt prostora. 

Ponude slati na sve mail adrese:
karlaDragica.lipej@mpu.hr
ivana.juric@mpu.hr
asja.valjevacbukmir@mpu.hr