Javna nabava

Objavljene postupke javne nabave moguće je pregledati u Narodnim novinama na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku klikne se na polje „Objave JN“ zatim polje „Jednostavna tražilica“ te se u polje pod „Naručitelj“ upiše: „Ministarstvo pravosuđa i uprave“, kako bi se dobio popis objavljenih dokumenata vezanih za javnu nabavu.


 

Izvođenje građevinskih radova energetske obnove zgrade Županijskog suda u Slavonskom Brodu, IV dio projektna dokumentacija Izvođenje građevinskih radova energetske obnove zgrade Općinskog suda u Koprivnici, IV dio projektna dokumentacija Izvođenje građevinskih radova energetske obnove zgrade Općinskog suda u Đakovu, IV dio projektna dokumentacijaJednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su
Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave