Z-47769/15

Općinski građanski sud u Zagrebu objavljuje da je kod ovog suda zaprimljen prijedlog predlagatelja Frane Ljubasa iz Zagreba, Petra Bakule 19, OIB:89314907114, kojeg zastupa punomoćnik Zdravko Baburak, odvjetnik u Zagrebu, Strojarska 2, radi otvaranja pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka, koji je otvoren rješenjem od 3. studenoga 2016. Prijedlogom je zatraženo odrediti uknjižbu prava vlasništva za korist predlagatelja glede nekretnine Katice Folnegović, Ivanovićeva 16, Dankovec, koja se sastoji od 2/4 dijela kčbr. 2680/258, kuća br. 19 i dvorište u Zagrebu, Petra Bakule, pov. 184 čm, upisane u zk. ul. br. 25 k.o. Dubrava.
 
U zemljišnim knjigama, u zk. ul. br. 25 k.o. Dubrava, upisana je kčbr. 2680/258, kuća br. 19 i dvorište u Zagrebu, Petra Bakule, pov. 184 čm, u vlasništvu Katice Folnegović iz Dankovca, Ivanovićeva 16 (u 2/4 dijela), Krešimira Golubića iz Koprivnice, Gorička 99 b (u 1/4 dijela), te Sašenke Štromar iz Zagreba, Ulica Petra Bakule 19 (u 1/4 dijela).

Pritom se osobito ukazuje da su u knjizi položenih ugovora ovoga suda glede stambene zgrade Petra Bakule 19, sagrađene na kčbr. 2680/258 k.o. Dubrava, otvorena ukupno dva poduloška (br. 123 i 124), u kojima su upisani stan na prvom katu koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice sa wc-om, hodnika i degažmana u površini od 63,20 čm, kao i garaža u podrumu pov. 13,86 čm, obje u vlasništvu ovdje predlagatelja.
 
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se upisi u zk. ul. br. 25 k.o. Dubrava isprave na predloženi način, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave svoje prijave ili prigovore ovom sudu pozivom na broj predmeta Z-47769/15 u roku za prijave i prigovore koji teče od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, jer će se nakon proteka tog roka postupak provesti i okončati na temelju činjenica utvrđenih u postupku pri čemu nije dopušten povrat u prijašnje stanje.