Javni natječaj

strukovni učitelj kuhar – 1 izvršitelj/ica
Datum:
20.09.2023.
Datum objave u NN:
20.09.2023.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Zatvor u Gospiću

ODJEL FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
PODODSJEK PREHRANE
 
Naziv:
strukovni učitelj kuhar  - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke-kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Gospiću, Senjskih žrtava 15, 53 000 Gospić, sa naznakom: „Za javni natječaj-ne otvarati“    
 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                       poziv na testiranje i razgovor (intervju)  
 
Obustava ili poništenje:             
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:                     rješenje o prijmu  
strukovni učitelj kuhar – 1 izvršitelj/ica
Datum:
24.07.2023.
Datum objave u NN:
21.07.2023.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav
Zatvor u Gospiću

ODJEL FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
PODODSJEK PREHRANE
 
Naziv:
strukovni učitelj kuhar – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke-kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Gospiću, Senjskih žrtava 15, 53 000 Gospić, sa naznakom: „Za javni natječaj-ne otvarati“    
 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                  poziv na testiranje  
 
Obustava ili poništenje:               odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:  
administrativni referent i viši stručni savjetnik za tretman
Datum:
24.02.2023.
Datum objave u NN:
24.02.2023.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav
Zatvor u Gospiću
Naziv:
administrativni referent i viši stručni savjetnik za tretman  (m/ž)
Stručni uvjeti:
administrativni referent viši stručni savjetnik za tretman
 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
   
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, politologije ili učiteljski studij
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Gospiću, Senjskih žrtava 15, 53 000 Gospić, sa naznakom: „Za javni natječaj-ne otvarati".
 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:              
 
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: