Oglasi - određeno vrijeme

medicinski tehničar/sestra
Datum:
11.01.2017.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
Zatvor u Gospiću
Odjel zdravtvene zaštite
Naziv:
medicinski tehničar/sestra
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema opće medicinske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- važeća licenca za samostalan rad,
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave na adresu: 
 
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Gospiću, Senjskih žrtava 15, 53 000 Gospić s naznakom: “za oglas“

 
Testiranje:                    Obavijest o mjestu, vremenu, sadržaju i načinu testiranja  
Datum objave poziva:     
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN: