Obveze po rješenju državnog odvjetništva

Ova se stranica trenutno ažurira.

  • U postupku prije podizanja optužnice, državni odvjetnik može odbaciti kaznenu prijavu ili odustati od kaznenog progona ako pristanete na izvršenje određenih obveza. To može biti npr. nadoknada štete prouzročene kaznenim djelom, uplata određene svote u humanitarne svrhe, odvikavanje od ovisnosti, rad za opće dobro i sl. (vidi više čl. 206 d Zakona o kaznenom postupku).
 
  • ​Uredno izvršenje naloženih obveza rezultirati će odbacivanjem kaznene prijave ili odustajanjem od optužbe protiv vas.

Slika.

 

Izvješće u postupku odlučivanja o kaznenopravnoj sankciji

 
U prethodnom postupku državno odvjetništvo može zatražiti od probacijske službe pomoć prilikom odlučivanja o vrsti i mjeri kaznenopravne sankcije. U tu svrhu, probacijski ured će ispitati i provjeriti specifične podatke koji su potrebni državnom odvjetništvu, primjerice podaci o stanju obitelji okrivljenika, okolnostima u zajednici, odnosu žrtve prema počinjenom kaznenom djelu i sl. O utvrđenim podacima probacijski ured izradit će i dostaviti izvješće državnom odvjetništvu. 
 
 
Dobro je znati:
  • Omogućite probacijskom službeniku pristup svom domu.
  • Imajte kod sebe osobne dokumente kako bismo mogli utvrditi vaš identitet.
  • Pripremite relevantnu dokumentaciju koja bi nam mogla biti od koristi.