Izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima predstavljene Hrvatskom saboru

Slika /slike/novi osj/rukavina2sabor.png

Državni tajnik Sanjin Rukavina na 7. sjednici Hrvatskog sabora predstavio je zastupnicima izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima.

„Predloženim izmjenama i dopunama učinit će se značajni koraci u poboljšanju upravljanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osobe koje su pravomoćno osuđene za počinjenje kaznenog dijela, te se time ogriješile o pravni poredak Republike Hrvatske neće se moći kandidirati na idućim lokalnim izborima“  rekao je državni tajnik Rukavina.
 
Izmjenama i dopunama Zakona pooštravaju se uvjeti prema kojima birači i političke stranke mogu kandidirati za člana predstavničkog tijela, kao i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. Izmjenama i dopunama ne izdvajaju se pojedina kaznena djela, kao što su taksativno do sada bila navedena, već se primjenjuje generalan pristup po kome zabrana kandidiranja postoji za svako kazneno djelo za koje je počiniteljima djela izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili je tako izrečena kazna zamijenjena radom za opće dobro ili je na istu primijenjena uvjetna osuda.
 
Svrha navedenog ograničenja je zaštita vladavine prava, pravnog poretka i javnog morala jer se onemogućuje da u procesu političkog odlučivanja sudjeluju počinitelji kaznenih djela kojima je izrečena kazna za počinjena djela na način propisan Zakonom.

Isto tako, propisuje se prestanak mandata člana predstavničkog tijela koji je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude dok je do sada bio propisan prestanak pravomoćnom sudskom presudom kojom se određuje bezuvjetna kazna zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude.

Prestanak mandata općinskim načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovih zamjenicima nastupio bi  ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude dok trenutni Zakon propisuje prestanak danom pravomoćnosti presude kojom se osuđuje na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca.

Prijedlog jasnije i preciznije regulira i prestanak mandata zbog odjave prebivališta na način da mandat prestaje danom odjave prebivališta, a ne danom prestanka prebivališta s područja jedinice kako je propisano sadašnjim zakonom. Time su odredbe usklađene s odredbama Zakona o prebivalištu i otklonjene nejasnoće koje su uočene u provedbi.

U preostalom dijelu odredbe se usklađuju s uređenjem iz posljednjih izmjena Zakona iz prosinca 2020. tako da se:

- usklađuju odredbe vezane uz dužnost zamjenika općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim, slijedom činjenice da je dužnost zamjenika ostala i u općinama koje imaju više od 10.000 stanovnika (dodaje se da se odredbe Zakona koje se odnose na zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno s gradonačelnikom primjenjuju i na zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno s općinskim načelnikom).

- usklađuje odredba vezana uz davanje izjave o potrebnom trajanju prebivališta, koji uvjet je brisan izmjenama iz prosinca 2020. (briše se izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na području jedinice, sukladno odredbama ovoga Zakona).

Cijelu snimku predstavljanja izmjena i dopuna Zakona o lokalnim izborima i raspravu o prijedlogu u Hrvatskom saboru možete pogledati na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=PlE75Yx5rFQ

Pisane vijesti