Ministar Malenica u Strasbourgu potpisao Drugi dodatni protokol Konvencije o kibernetičkom kriminalu

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/studeni/154e09ca-5dc1-4373-b733-11f60e80d563.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa i uprave potpisao je u srijedu, 30. studenoga 2022. u Strasbourgu Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o pojačanoj suradnji i otkrivanju elektroničkih dokaza.

Konvencija o kibernetičkom kriminalu sastavljena je u Budimpešti, 23. studenog 2001. Hrvatski sabor potvrdio je Konvenciju 3. srpnja 2002. te je ona stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku dana 1. srpnja 2004.

Dodatni protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava sastavljen je u Strasbourgu dana 28. siječnja 2003. Republika Hrvatska potpisala je Dodatni protokol dana 26. ožujka 2003. Hrvatski sabor ga je potvrdio 9. svibnja 2008., te je on stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. studenog 2008. 

Drugi dodatni protokol usvojen je na sastanku Odbora ministara Vijeća Europe, održanom 17. studenog 2021. godine.

Drugim dodatnim protokolom predviđeni su postupci za poboljšanje prekograničnog pristupa elektroničkim dokazima i visoka razina zaštitnih mjera. Njegovo stupanje na snagu doprinijet će borbi protiv kibernetičkog kriminala i drugih oblika kriminala na globalnoj razini olakšavanjem suradnje između država stranaka Drugog dodatnog protokola.

Uz to, predviđene su odgovarajuće zaštitne mjere u pogledu međunarodnih prijenosa osobnih podataka koji su u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Europske unije o zaštiti podataka, kojima će se, po njegovom stupanju na snagu, olakšati protok podataka između država članica Europske unije koje su stranke Drugog dodatnog protokola i trećih država, koje su stranke Drugog dodatnog protokola.

Uoči potpisivanja, ministar Malenica sastao se je s predsjednicom Europskog suda za ljudska prava Síofrom O’Leary. Razgovarali su o aktivnostima Suda i suradnji s Republikom Hrvatskom.

Foto: Vijeće Europe

Stranica