Održana 136. sjednica Vlade

Slika /slike/novi osj/Vlada_RH_06.05.2022.PNG

Ministarstvo pravosuđa i uprave pokrenulo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku čime se primjena sustava e-Komunikacija proširuje na kaznenu granu sudovanja.

Novim Zakonom o registru zaposlenih i Centralnom obračunu plaća proširuje se opseg primjene Registra zaposlenih i COP-a, jasnije se definiraju pojam javne službe i omogućuje se kvalitetnije upravljanje sustavom. Javne službe definiraju se kao pravne osobe koje su kao proračunski i izvanproračunski korisnici navedeni u Registru proračunskih korisnika državnog proračuna koji vodi Ministarstvo financija, osim tijela čiji je rad propisan Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu.

Jasnije će se urediti pravo pristupa podacima iz registra te će se uvesti upravljački odbor kao tijelo zaduženo za praćenje i ostvarenje svrha i ciljeva radi kojeg su registar i COP ustrojeni.

Zakonom o službenoj iskaznici u svim državnim tijelima uvode se elektroničke službene iskaznice za zaposlenike državnih tijela. Digitalne kartice kao javne isprave sadržavat će podatke o pojedinom zaposleniku. Karticom će zaposlenici moći pristupiti svim aplikacijama i bazama podataka koje koriste u svakodnevnom radu, aktivirati autentifikacije i digitalno potpisati akt za koje imaju ovlasti. Uz to, službena će se iskaznica koristiti za dokazivanje statusa državnog službenika, registraciju i identifikaciju pri ulasku u državno tijelo te za evidenciju radnog vremena.

Usvajanjem ovog zakona pojednostavit će se i ubrzati postupci koji se provode pred državnim tijelima prema pravilu digital by default odnosno digital first sukladno usvojenim izmjenama Zakona o općem upravnom postupku i usvojenoj novoj Uredbi o uredskom poslovanju koja omogućuje zaprimanje, obradu i pohranjivanje svih dokumenata u elektroničkom obliku.

Osvrnuvši se na Akcijski plan uz Strategiju sprječavanja sukoba interesa, ministar Malenica kazao je kako je u listopadu, Hrvatski sabor usvojio novu desetogodišnju Strategiju sprječavanja korupcije koja obuhvaća 5 posebnih ciljeva i 95 antikorupcijskih mjera. Strategijom je predviđeno da će se mjere provoditi kroz tri trogodišnja provedbena dokumenta odnosno Akcijska plana.

Prvi akcijski plan provodit će se u razdoblju od 2022. do 2024., drugi od 2025. do 2027. te treći u razdoblju od 2028. do 2030. godine. U prvom Akcijskom planu predviđeno je 206 konkretnih aktivnosti u području lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovnog sektora, javnih financija, pravosuđa, zdravstva, sporta, poljoprivrede, civilnog sektora i sl.

Za provedbu predloženih mjera nadležna su tijela osigurala oko 76,8 milijuna kuna. Provedbu mjera pratit će Savjet za sprječavanje korupcije koji će godišnje podnositi Izvješće o provedbi Akcijskog plana te predlagati eventualne izmjene i dopune.

Vezano za Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor vanjskih članova Vijeća za provedbu kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, ministar Malenica kazao je kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. svibnja donijela Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti čiju primjenu prati Vijeće za provedbu Kodeksa. Vijeće ima pet članova koje imenuje Vlada na razdoblje od četiri godine. Kodeksom je propisano da su dva člana vanjski članovi koji se imenuju na temelju javnog proziva iz reda u javnosti priznatih stručnjaka u području sprječavanja korupcije i etike u javnom sektoru.

Zaključkom se prihvaća tekst Javnog poziva i zadužuje Ministarstvo pravosuđa i uprave da objavi Javni poziv i Vladi dostavi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete iz članka 24. Kodeksa.

Također, člankom 24. Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti vanjski članovi Vijeća za provedbu Kodeksa imaju pravo na naknadu. Predloženom Odlukom određuje se da član Vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 1.500 kuna neto mjesečno što je u skladu s člankom 3. Odluke o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora u Općini Čeminac za općinskog načelnika, Vlada je prihvatila prijedlog dana održavanja u nedjelju 18. rujna 2022.

Stranica