One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS) - korisnici

Zemljišne knjige imaju zaseban sustav koji nije povezan s e-Komunikacijom. Komunikacija elektroničkim putem sa zemljišnoknjižnim odjelima može se odvijati isključivo putem One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/.Podneske nije moguće kroz sustav e-Komunikacije slati u zemljišnoknjižne predmete.
 
Sukladno Pravilniku o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga, propisano je kako su korisnici i ovlašteni korisnici OSS-a fizičke osobe (u pogledu izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka) putem OSS-a i sustava e-Građani, odnosno javni bilježnik, odvjetnik i nadležno državno odvjetništvo kada je to potrebno u pripremi ili vođenju određenog sudskog ili upravnog postupka (u pogledu izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka i podnošenja prijedloga za upis elektroničkim putem).
 
Iz navedenog proizlazi kako pravne osobe trenutno nisu u mogućnosti pristupati OSS-a u svojstvu pravne osobe.