Uvjerenja iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi

Izdavanje uvjerenja prema podacima iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi:
  • radnim danom od 9,00 do 13,00 sati
Obrazac zahtjeva