Molba za pomilovanje

Postupak pomilovanja pokreće se Molbom za pomilovanje koja se može podnijeti nakon pravomoćnosti presude.

Molba se podnosi Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (Odjel za pomilovanja) i možete ju predati u pisarnici Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb ili dostaviti poštom na navedenu adresu.

Ako ste osuđenik koji se nalazi na izvršavanju kazne zatvora, molbu za pomilovanje upućujete Ministarstvu pravosuđa putem kaznionice ili zatvora u kojoj izvršavate kaznu.

Dodatne informacije o pokretanju postupka pomilovanja, sadržaju molbe i ponavljanju molbe možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Molba za pomilovanje ili ih dobiti utorkom i četvrtkom od 9,00 do 11,00 sati na brojevima telefona:
  • 01 3714 273  
  • 01 3714 201
  • 01 3714 245
  • 01 3714 357.