Suzbijanje i sprječavanje

Slika /slike/Borba protiv korupcije/Slike iz filma/korupcija1.jpg
Borba protiv korupcije vodi se na dva načina:
  • suzbijanjem kaznenih djela korupcije odnosno represivnim djelovanjem
  • borba protiv korupcije mora sadržavati i preventivni dio – sprječavanje korupcije.  
 
Iako je vrlo važno represivno suzbijanje koje ima naravno i svoju preventivnu ulogu, represivni pristup predstavlja uglavnom kažnjavanje posljedica tendencija je danas sve više ojačati sustavnu prevenciju kako bi se u začetku spriječili njezini uzroci.
Suvremeni trendovi suzbijanja korupcije sve se više okreću prevenciji tako da se prepoznaju rizici nastanka korupcije, te izgradnjom institucija, usvajanjem zakona i osvješćivanjem građana i medija nastoji spriječiti korupciju prije nego do nje dođe.
Na čemu se zapravo temelji prevencija korupcije. Radi se naravno o djelovanju na uzroke korupcije odnosno upravljanje korupcijskim rizicima. Takvom djelovanju mora prethoditi detekcija područja rizika koji otvaraju prostor korupciji (organizacijskih nedostataka, nepostojanje mehanizama nadzora, manjkavosti zakonodavnog okvira itd). Cilj je formiranje sustava koji će biti što otporniji na korupciju. Dobro organiziran i upravljan sustav je, ukratko, najefikasnija prevencija korupcije (dobro upravljan sustav podrazumijeva odgovornost, efikasnost, transparentnost, osjetljivost i pravičnost njegovih institucija). 
Stupovi prevencije su:
  • jačanje transparentnosti otvorenosti, participativnosti u radu tijela javne vlasti (proaktivna objava podataka, dostava traženih informacija, javnost rada tijela javne vlasti i mogućnost sudjelovanja svih aktera u formiranju javnih politika)
  • jačanje i formiranje sustava integriteta institucija i odgovornosti dužnosnika i službenika (interni etički akti, formiranje kodeksa ponašanja, jačanje etičkih kompetencija, upravljanje sukobom interesa, regulacija zagovaranja interesa)
  • podizanje svijesti o nužnosti sprječavanja i suzbijanja korupcije kroz edukacije, obrazovanje i kampanje
  • poticanje mehanizama prijavljivanja korupcije – formiranje učinkovitih kanala za prijavljivanje i adekvatne zaštite prijavitelja.