Ispitno povjerenstvo

Ispitno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
Ispitno povjerenstvo imenuje ministar pravosuđa na vrijeme od dvije godine iz reda osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju. 

U Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za povjerenike rješenjem ministra pravosuđa klasa: UP/I-423-07/16-06/1, urbroj: 514-03-02-02-16-01 od 15. travnja 2016. na vrijeme od dvije godine imenovani su:
 • Za predsjednika Ispitnog povjerenstva
  • NEVENKA BARAN, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • Za zamjenike predsjednika Ispitnog povjerenstva
  • MLADEN ŠIMUNDIĆ, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,
  • NEVENKA MARKOVIĆ, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • Za članove Ispitnog povjerenstva
  • VITOMIR BOIĆ, sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici,
  • dr. sc. MARIJA ZUBER, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
 • Za zamjenike članova Ispitnog povjerenstva
  • ANA GRADIŠEK, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu,
  • JADRANKA TRAVAŠ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu,
  • mr. sc. DALIBOR BRIŠKI, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
 • Za tajnika Ispitnog povjerenstva
  • IGOR VIDRA, načelnik Sektora u Ministarstvu pravosuđaZa zamjenika tajnika Ispitnog povjerenstva
  • GORDANA LETO, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa 

Predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovi zamjenici ispituju sljedeće predmete:
 • Stečajno pravo; osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava te stečaj potrošača:
  • Nevenka Baran
  • Nevenka Marković
  • Mladen Šimundić
 • Osnove obiteljskog prava i nasljednog prava:
  • Vitomir Boić
  • Ana Gradišek
  • Jadranka Travaš
 • Osnove računovodstva i financija:
  • dr. sc. Marija Zuber
  • dr. sc. Dalibor Briški.