Raspored ispita za 2022. godinu

 
PISANI DIO PRAVOSUDNOG ISPITA ROK ZA PRIJAVU
SIJEČANJ 2022. najkasnije do 1. prosinca 2021.
VELJAČA 2022. najkasnije do 1. siječnja 2022.
OŽUJAK 2022. najkasnije do 1. veljače 2022.
TRAVANJ 2022. najkasnije do 1. ožujka 2022.
SVIBANJ 2022. najkasnije do 1. travnja 2022.
LIPANJ 2022. najkasnije do 1. svibnja 2022.
RUJAN 2022. najkasnije do 1. kolovoza 2022.
LISTOPAD 2022. najkasnije do 1. rujna 2022.
STUDENI 2022. najkasnije do 1. listopada 2022.
PROSINAC 2022. najkasnije do 1. studenoga 2022.
 
 
 
Sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19) raspored polaganja pravosudnog ispita određuje Ministarstvo pravosuđa i uprave.
 
U naznačenim mjesecima se po potrebi, ovisno o ukupnom broju prijavljenih kandidata, može održati više ispitnih rokova prema rasporedu kojeg odredi Ministarstvo pravosuđa i uprave.