Korupcija

Slika /slike/Borba protiv korupcije/Slike iz filma/00-00-23.jpg

U prošlosti je pojam „korupcija“ označavao propadanje ili moralno nazadovanje, što je sukladno nominalnoj definiciji pojma. Iako ne postoji jedna općeprihvaćena definicija korupcije, u širem smislu se može definirati kao svako odstupanje od postavljenih normi odnosno zloupotrebu javnih ili službenih ovlasti s ciljem ostvarivanja osobnih probitaka ili probitaka povezanih osoba, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

Neke od drugih prihvaćenih definicija su:

  • ''Korupcija je zlouporaba povjerenih ovlasti za privatnu korist''. (Transparency International)

  •  ''Korupcija je devijantno ponašanje djelatnika javne uprave (izabranih ili imenovanih) koje nije u skladu s njihovim zadacima po službenoj dužnosti, a primjenjuje se u cilju stjecanja privatnog bogatstva ili statusa pojedinca, uže obitelji ili povezane grupe ljudi''. (Joseph S. Nye, Corruption and Political Development, 1967.)

Korumpiranom osobom se smatra:

  • svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene,

  • građanin koji nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.