Jana Špero

Osobni podaci

 • rođena 24.  travnja 1982. u Rijeci
 

Obrazovanje

 • 2009.    završila Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (univ. spec. crim)
 • 2005.    diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (mag.iur.)
 • 2000.    završila Ekonomsku školu Mije Mirkovića u Rijeci
 • 1996.    završila Osnovnu školu Turnić u Rijeci
 

Profesionalna karijera

 
 • ​2017. - 
   pomoćnica ministra za zatvorski sustav i probaciju 
 • 2012. - 2017.
     načelnica Sektora za probaciju u Ministarstvu pravosuđa
 • 2011.-2012.
     voditeljica Probacijskog ureda Rijeka Ministarstva pravosuđa
 • 2010.-2011.
     načelnica Odjela za suradnju s drugim međunarodnim kaznenim sudovima u Ministarstvu pravosuđa
 • 2009.-2010.
     viša stručna savjetnica, Uprava za međunarodnu suradnju, međunarodnu pravnu pomoć i suradnju s
     međunarodnim kaznenim sudovima, Ministarstvo pravosuđa
 • 2009.
     stručna savjetnica, Uprava za međunarodnu suradnju, međunarodnu pravnu pomoć i suradnju s
     međunarodnim kaznenim sudovima, Ministarstvo pravosuđa
 • 2007.-2009.
     stručna suradnica, Uprava za međunarodnu suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima,
     Ministarstvo pravosuđa
 • 2006.-2007.
     vježbenica, Uprava za međunarodnu suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima,
     Ministarstvo pravosuđa
 

Publikacije i ostali radovi

 • I. Kovčo Vukadin, J. Špero: „Hrvatski probacijski sustav: postignuća i perspektive“, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol.22-Broj 2/2015 
 • J. Špero: „Uloga probacijske službe u izvršenju sudskih odluka“, Novine u kaznenom zakonodavstvu 2015., Zbornik radova 
 • J. Špero: „The Sector for Probation in the Republic of Croatia“, Irish Probation Journal, vol. 12, 2015
 • Izvršna urednica knjige „Tužba zbog genocida u Hrvatskoj 1991. –1995. pred Međunarodnim sudom pravde - Rasprava o nadležnosti“
 

Stručna izlaganja

 • TAIEX predavač na "Radionici o izvršenju kaznenih sankcija" u Bosni i Hercegovini 2012. godine i na radionici o „Uspostavi nacionalne probacijske službe“ u Crnoj Gori 2015. godine 
 • Govornik na konferenciji "Međunarodna suradnja na provedbi Okvirne odluke 2008/947 o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda i uvjetnih odluka s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija", Brasov, Rumunjska, 2013. 
 • Predavač na „Regionalnim edukacijama iz područja suzbijanja zlouporabe droga“ u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i Pravosudne akademije (od 2013. do danas) 
 • Govornik na konferenciji "Sankcije i mjere u zajednici u zemljama srednje i istočne Europe", Chisinau, Moldova, 2014. 
 • Priprema i sudjelovanje na radionici „Zakon o probaciji i Zakon o izvršavanju kazne zatvora“ u organizaciji Pravosudne akademije, 2015. 
 • Predavač na seminaru „Novine u kaznenom zakonodavstvu-2015“ u organizaciji Vrhovnog suda RH i Pravosudne akademije, svibanj 2015. 
 • Izlaganje na godišnjem Stručnom skupu Kaznenog odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, listopad 2015. 
 • Sudjelovanje u svojstvu predavača na XXVIII. redovnom Savjetovanju Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu „Hrvatsko kazneno pravo u procijepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa“, Opatija, prosinac 2015. 
 • Sudjelovanje na radionici „Primjena e-učenja za službenike probacije i zatvora“, Dublin, 2015. 
 • Organizator, domaćin i predavač na drugoj konferenciji "Alternatives to Detention in Central and Eastern European countries", Dubrovnik, Hrvatska, 2016. 
 • Organizator, moderator i predavač na konferenciji „Prošlost, sadašnjost i budućnost Probacijske služe u Hrvatskoj“, Zagreb, 2017. 
 • predavač na 22. Konferenciji direktora zatvorskih i probacijskih službi Vijeća Europe, Lillestrøm, Norveška, 2017. 
 • organizator i voditelj okruglog stola „Elektronički nadzor na putu od pilot projekta ka trajnoj implementaciji“, Zagreb, 2017. 
 

Ostalo

 • od 2006. do 2015. godine član stručnog pravog tima koji zastupa Republiku Hrvatsku pred  Međunarodnim sudom pravde povodom Tužbe Republike Hrvatske protiv Republike Srbije zbog povrede odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida: do 2013. Case-manager tima, a od 2013. godine  suzastupnica Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde. Članica tima na usmenoj raspravi o nadležnosti 2008. godine te na usmenoj raspravi o meritumu tužbe 2014. godine
 • od listopada 2016. članica upravnog odbora CEP-a (Confederation of European Probation), krovne organizacije koja okuplja probacijske službe u Europi 
 • Voditelj projekta "Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj" (IPA 2008) 
 • Voditelj projekta Transition facility "Potpora daljnjem razvoju i jačanju probacijske službe u Hrvatskoj" (CRO PROBATION) 
 • organizacija i vođenje bilateralne suradnje s Probacijskom i zatvorskom službom Norveške u okviru Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške (2016.-2017.) 
 • Međunarodni ekspert Vijeća Europe na nekoliko međunarodnih projekata vezanih uz razvoj probacije i zatvorskog sustava: 
  • Zajednički Projekt Europske unije i Vijeća Europe „Harmonizacija sankcija u Bosni i Hercegovini sa praksom i  europskim standardima " u okviru komponente  "Uspostava probacije(a) u Bosni i Hercegovini“, 2013. – 2016. 
  • zajednički Projekt Europske unije i Vijeća Europe “Podrška institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“, PREDIM, 2016. 
  • „Podrška implementaciji odluka  i standarda Europskog suda za ljudska prava  i Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Bugarskoj“ (Zatvorska reforma) 
 • Konzultant Vijeća Europe za okrugli stol "Uspostava probacije", Strasbourg, Francuska, 2013. 
 • Predstavnik Republike Hrvatske na Prvom svjetskom kongresu probacije, London, 2013. 
 • Predstavnik Republike Hrvatske u STREAM Projektu (Strategic Targeting of Recidivism through Evaluation And Monitoring), Den Haag, 2014. 
 • Predstavnik Republike Hrvatske u ISTEP fokus grupi za provedbu Okvirne odluke 947 
 • Suradnja na projektima: „Alternatives to imprisonment: identification and exchange of good practices", RAND istraživanje (u suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom), COST ACTION IS1106 Offender supervision in Europe 
 • Sudjelovanje u radu Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama 
 • organizacija studijskih posjeta stranih izaslanstava Sektoru za probaciju 
 • predstavnik Republike Hrvatske na multilateralnim sastancima Vijeća Europe o probaciji od 2012. godine i na brojnim međunarodnim konferencijama o probaciji, zatvorskom sustavu i  restorativnoj pravdi te predavač na brojnim seminarima i radionicama o probaciji u Hrvatskoj
 • Član / ispitivač Državne ispitne komisije koji ispituje posebni dio državnog stručnog ispita (u   dijelu koji se odnosi na kazneno pravo, probacijske poslove i područje obiteljskog i kaznenog prava te socijalne skrbi za obavljanje poslova službenika pedagoga, defektologa i socijalnog radnika u pravosudnim tijelima)
 • član nadzornog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 
 • predsjednica Stručnog povjerenstva za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
 • Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Dvomjesečni diplomatski tečaj, 2011. godine
 • Član izaslanstva RH na nekoliko zasjedanja Skupštine država stranaka Rimskog statuta   Međunarodnog kaznenog suda u Den Haagu i prilikom izbora sudaca Međunarodnog kaznenog suda u UN-u u New Yorku 2009. godine
 • Predstavnik Republike Hrvatske na prvoj Revizijskoj konferenciji Rimskoga statuta Međunarodnog kaznenog suda, Kampala, Uganda, 2010. godine
 

Strani jezici

 • engleski i talijanski  jezik