Arhiva planovi Ministarstva uprave

Izrada Godišnjeg plana rada obveza je svih tijela državne uprave sukladno članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, te on sadrži prikaz specifičnih ciljeva tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice:
  •  izrade nacrta propisa,
  • neposredne provedbe zakona i drugih propisa,
  • upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te
  • praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave.

​Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje tijela državne uprave izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Nadalje, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine broj 90/11) stručni nositelj izrade propisa dužan je Prijedlog plana normativnih aktivnosti  objaviti na svojoj internetskoj stranici radi informiranja javnosti u trajanju od najmanje 15 dana, u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.