dežurni u Kaznionici u Valturi (m/ž)

Datum:
16.09.2022.
Datum objave u NN:
16.09.2022.
Naziv:
dežurni u Kaznionici u Valturi​ (m/ž)
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema tehničke, biotehničke ili društvene struke ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Valturi, 52100 Pula, Valtursko polje 211, s naznakom:  »Javni natječaj za radno mjesto (naziv radnog mjesta) «.

 
Testiranje:                  obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje  
Odluka o obustavi:                   
   
Rješenje o prijmu:         rješenje o prijmu