Vrste korupcije

Slika /slike/Borba protiv korupcije/Slike iz filma/00-00-10.jpg
Ovisno na kojem području se korupcija javlja i obzirom na oblik koji poprima, u literaturi se može naići na različite klasifikacije korupcije.

Najčešće se govori o javnoj korupciji koja uključuje državu i javne ustanove, pa je tako i većina definicija usmjerena na korupciju u javnom sektoru, obzirom da je osnovno obilježje korupcije da ona proizlazi iz javne ovlasti i diskrecijske moći u donošenju odluka.

Osnovna podjela je s obzirom na razinu ovlasti u odlučivanju i razmjerima.

Tu razlikujemo dvije vrste korupcije:
  • političku i
  • administrativnu.