Zatvorski sustav

ČESTITKA SLUŽBENICIMA PRAVOSUDNE POLICIJE POVODOM DANA PRAVOSUDNE POLICIJE (SV. PETAR)

Službenicama i službenicima pravosudne policije upućujemo iskrene čestitke povodom dana pravosudne policije.

Poštovane pravosudne policajke i policajci,

zahvaljujemo Vam na nesebičnom i profesionalnom obavljanju službenih zadaća, čime svakodnevno doprinosite očuvanju i izgradnji sustava sigurnosti kaznenih tijela i time dajete svoj doprinos sigurnosti društva u cjelini. Zahvalu i čestitke upućujemo i svim umirovljenim službenicama i službenicima pravosudne policije, koji su svojim radom kroz dugi niz godina doprinosili napretku i očuvanju ugleda pravosudne policije. 

Svakodnevne profesionalne zadaće, iz dana u dan, postaju sve kompleksnije i predstavljaju sve veće izazove u obavljanju poslova osiguranja.

Promišljajući u tom kontekstu, ponosni smo što svaki službenik pravosudne policije nesebičnom predanošću svojem poslu daje nemjerljiv doprinos uspješnom rješavanju takvih izazova i očuvanju ugleda pravosudne policije.

Svim službenicama i službenicima pravosudne policije želimo da i u buduće, na jednak način, ustraju na profesionalnom putu što posebno i uz čestitke naglašavamo na vaš dan i blagdan vašeg zaštitnika sv. Petra.

 

ravnateljica Uprave za zatvorski sustav Jana Špero i kolegice i kolege iz Središnjeg ureda za zatvorski sustav

 

Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.

Pristup kojim bi se na bilo koji način dodatno ugrožava ljudsko dostojanstvo, pogoršavala kvaliteta života, ugrožavala zaštita temeljnih ljudskih prava, uskraćivalo pravo na zdravstvenu zaštitu i slično, u konačnici samo bi pogoršalo patologiju ponašanja osoba lišenih slobode, što bi za posljedicu imalo još veću štetu za zajednicu nakon što se te osobe po isteku kazne nađu na slobodi.

Slijedom navedenog, svrha izvršavanja kazne zatvora je, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, osposobljavanje zatvorenika za život u skladu sa zakonom o društvenim pravilima.

Kaznena tijela zatvorskog sustava poduzimaju sve kako bi život zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima te odgovarajućim programima izvršavanje kazne pomaže zatvoreniku da razvije osjećaj odgovornosti.