RAI (Regionalna antikorupcijska inicijativa)

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) međuvladina je regionalna organizacija koja se bavi isključivo antikorupcijskim pitanjima, a obuhvaća devet država članica: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Moldaviju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumunjsku i Srbiju.

Nastala je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju koji se odnosi na suradnju u borbi protiv korupcije kroz Regionalnu antikorupcijsku inicijativu (ranije poznata kao Inicijativa za borbu protiv korupcije Pakta stabilnosti - SPAI), potpisanu 2007. godine i Protokola o izmjeni Memoranduma o razumijevanju, potpisanog 2013. godine. Sjedište RAI-a je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Misija Regionalne antikorupcijske inicijative jest voditi regionalnu suradnju radi podržavanja antikorupcijskih napora pružanjem zajedničke platforme za diskusiju kroz razmjenu znanja i najboljih praksi. RAI-ov moto je: „Zajedno tražimo bolja rješenja protiv korupcije“.

 (Izvor: http://www.rai-see.org/)