Kampanja informiranja javnosti i promocija dostupnih elektroničkih usluga

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/Kampanja informiranja javnosti i promocija dostupnih elektroničkih usluga/kamp inf javnosti i promocija dost elek usluga_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika

Kampanja čiji je cilj građanima približiti postojeće e-usluge pravosuđa i način njihovog korištenja provedena u gradovima Velikoj Gorici, Šibeniku, Karlovcu, Gospiću i Koprivnici

Građanima i drugim korisnicima u pravosudnom sustavu dostupne su usluge poput e-komunikacije, izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka, e-Predmeta, e-Oglasne ploče, Sudskog registra i drugih, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Za dobivanje isprava elektroničkim putem nije potrebno prilagođavati svoje obveze radnom vremenu pravosudnih institucija. Podaci i isprave dostupni su onda kada to građanima odgovara. Time se ujedno potiče transparentnost i efikasnost pravosudnog sustava, smanjuju administrativne prepreke i olakšava pristup pravosuđu.
Niz je prednosti koje omogućuju e-usluge, a kako bi se građane upoznalo s postojanjem i načinom korištenja elektroničkih usluga, organizirana je inovativna kampanja informiranja građana u različitim gradovima. U prvom dijelu kampanje koja je započela 31. svibnja 2023. godine, građani Velike Gorice, Šibenika, Karlovca, Gospića i Koprivnice imali su priliku zajedno s edukatorima proći kroz dostupne usluge pravosuđa i dobiti informacije potrebne za rad u svakoj od njih. Drugi dio kampanje predviđen je za rujan 2023. godine kada će edukatori nastaviti s promocijom e-usluga pravosuđa.
Događanja su popraćena i na internetskom portalu Večernji list, a više informacija se može pronaći na poveznicama: Ova aktivnost dio je projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ financiranog u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021.
Ukupna vrijednost ovoga projekta je 12.672.941,00 EUR, a cilj je jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava.

Više informacija o Norveškom financijskom mehanizmu: eeagrants.hr.