Radovi se odvijaju zadovoljavajuće, nužne izmjene na projektnoj dokumentaciji (30.6.2021.)

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/obnova zgrade os u splitu i promocija e_usluga.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Radovi se odvijaju usporenom dinamikom te je ugovorni rok, kao jedan od bitnih elemenata Ugovora o građenju prema važećem Zakonu o gradnji, u 1.Dodatku Ugovoru produljen do 8. rujna 2021.godine.
Premda usporenom dinamikom, radovi se odvijaju zadovoljavajuće uzevši u obzir nužne izmjene na projektnoj dokumentaciji koje će za sobom iziskivati i izmjenu važeće građevinske dozvole.
Naknadnim zahtjevima Naručitelja (Ministarstvo pravosuđa i uprave), a zbog mogućnosti proširenja kapaciteta zgrade suda koja se rekonstruira, dobiven je pozitivan odgovor nadležnih gradskih institucija na idejni projekt izrađen od strane glavnog projektanta, kojim se definira izvođenje dodatne etaže (treći kat) na zgradi suda te, sukladno navedenom, i izdavanje nove lokacijske dozvole za navedeno. Glavni projekt nadogradnje trećeg kata je izrađen te je 8. lipnja 2021. godine predan Zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i prenamjenu zgrade na adresi Gundulićeva 27, Split za potrebe Općinskog suda Split.
 
Financijski je realizirano 56,37% ukupno ugovorenog financijskog proračuna projekta (nakon povećanja Ugovorenog iznosa potpisom 1.Dodatka Ugovoru) uzevši u obzir sve ugovorne sudionike, što odgovara stvarnom stanju izvedenih radova i projektne realizacije.
Ukupna vrijednost radova prema osnovnom Ugovoru i Dodatku I. Ugovora iznosi 37.205.205,98 HRK (bez PDV-a).
Ukupna vrijednost dosad realiziranih radova (uključujući XII privremenu situaciju) iznosi 20.974.354,05 HRK (bez PDV-a).

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org