Digitalna strana pravosuđa

Slika /dokumenti/Projekti/digitalna strana pravosuđa.png

U okviru projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ u lipnju 2022. godine započela je medijska kampanja o e-uslugama pravosuđa.   

Kampanjom na nacionalnim i lokalnim televizijama te radio postajama želi se upoznati građane Republike Hrvatske s e-uslugama pravosuđa.
U sklopu kampanje snimljen je televizijski spot i radio spot o digitalnim uslugama Ministarstva pravosuđa i uprave koje olakšavaju komunikaciju s pravosudnim tijelima te omogućavaju brži pristup ispravama i podacima.  
Projekt „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ provodi se u okviru programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ financiranog sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. Programom upravlja Ministarstvo pravosuđa i uprave uz potporu Norveške sudske uprave u ulozi donatorskog programskog partnera te Vijeća Europe kao međunarodne partnerske organizacije.

Ukupna vrijednost projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ je 92.272.057,50 kuna, a cilj je jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava.
Više informacija o Norveškom financijskom mehanizmu, tj. Norveškoj darovnici: eeagrants.hr.

TV spot:


Radio spot: