Postupak polaganja DSI-a za osobe na stručnom osposobljavanju