Australija

  • Ugovor s Australijom o uzajamnom izručenju krivaca, Beograd, 6. prosinca 1900. godine 
- vidi: podtoč. 1. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Australija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Ugovora objavljen u Službenim novinama Kraljevine Srbije, broj 35/1901
 
  • Konvencija s Australijom o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima, London, 27. veljače 1936. godine
- vidi podtoč. 2. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Australija)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Konvencije objavljen u Službenim novinama Kraljevine Jugoslavije, broj 116-xxxv/1937
 
  • Sporazum s Australijom o razmjeni službenih publikacija, Kambera, 19. studenog 1953. godine
- zaključen 16. prosinca 1954. godine, ratificiran 15. lipnja 1955. godine
- vidi: podtoč. 3. točke I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (Australija)
"Narodne novine" -Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst Sporazuma objavljen u Službenom listu FNRJ – Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/55